Tomorrow's Answers Today

Наше сьогодення відповідає за наше майбутнє! Цей влучний вислів може бути застосовано до всіх сфер життєдіяльності людини, і насамперед до будівельної сфери. Раціональне споживання сировини, комплектуючих, матеріалів при будівництві - це ключ до якості та довговічності кінцевого продукту. Саме тому транснаціональна корпорація AkzoNobel, яка з 1994 року виробляє фарби та хімічну продукцію, підготувала технічний звіт і пояснила ризики пов’язанні з використанням модифікованих вторинних герметиків при виробництві склопакетів для вікон та дверей, які стали дуже популярні в останній час серед виробників склопакетів за рахунок своєї низької вартості.

Технічний звіт від 31 серпня 2015 року.

У червні 2015 року, Akzo Nobel отримала інформацію про герметики для склопакетів, в яких застосовується новий вид "модифікованого меркаптан функціалізованого полімеру” (надалі “новий російській полімер”), затвердіння якого забезпечується за допомогою “Діоксиду марганцю (IV)”. Виробником цього виду "модифікованого меркаптан функціалізованого полімеру” являється російське підприємство з виготовлення полімерів, яке розташовано у місті Казань, Республіка Татарстан. Зазначений вид герметиків для склопакетів реалізується турецьким виробником, підприємства якого розташовані в Туреччині та Східній Європі.

Зазначений турецький герметик для склопакетів на основі "нового російського полімеру" рекламується у Технічному паспорті та у технічній переписці як герметик для склопакетів на основі "рідкого полісульфідного полімеру" або навіть "модифікованого рідкого полісульфідного полімеру", який має такі ж хімічні та фізичні властивості як добре відомий рідкий Полісульфідний Полімер, такий як Thioplast G.

Akzo Nobel вважає це навмисним подання невірної інформації учасникам ринку.

Для доведення відмінностей у фізичних та хімічних параметрах, AkzoNobel провела повний хіміко-фізичний аналіз різних партій герметиків для склопакетів на основі "нового російського полімеру".

Виходячи з хімічно-полімерного аналізу, герметик для склопакетів на основі зазначеного "модифікованого меркаптан (SH-) функціалізованого полімеру" характеризується як "Меркапто поліестер кінцевої групи / TDI* преполімер", який з високою вірогідністю має наступну структуру полімеру.

*TDI - Толуол-діізоціанат


Така структура полімера хімічно схожа на поліестер на основі поліуретану, який широко використовується у низькобюджетних однокомпонентних будівельних герметиках і значно відрізняється від основного ланцюга полімеру рідкого полісульфідного полімеру, добре відомого під торговою маркою "Thioplast G".

Вміст сірки "нового російського полімеру", що є одним із оптимальних параметрів відмінної низькотемпературної гнучкості та низької проникності аргону, за результатами аналізу виявився на рівні 1,46%. Це - значно нижче вмісту сірки в Thioplast G, основний ланцюг полімеру якого містить у середньому 38% сірки.

Стосовно результатів наших випробувань, усі випробувані герметики для склопакетів на основі "нового російського полімеру" за своїми фізичними та хімічними параметрами не можуть порівнюватись з герметиками для склопакетів на основі "Thioplast G". Це доводиться у представленому нижче витязі з нашого повного звіту про випробування.

Хімічний склад герметика:

Основною складовою герметика, окрім вже згаданого "модифікованого меркаптан (SH-) функціалізованого полімеру", є наповнювачі CaCO3. "Ді-бутил-фталат (DBP)" використовується у якості пластифікатора. Вважається, що DBP має тератогенний вплив на тварин та людей. Крім того, у складі герметиків для склопакетів, які реалізуються на Східноєвропейських ринках, виявлено хлорований пластифікатор. Усі випробувані партії герметика містять у своїй основі такий розріджувач, як 2-бутоксиетил ацетат та диметилформамід (DMF), які також призводять до вроджених вад розвитку. Виходячи з такого результату, усі випробувані герметики на основі "нового російського полімеру" виготовляються на основі розріджувача. Розріджувачі однозначно зменшують поглинальну здатність молекулярого сита, що використовується у склопакетах. Існує високий ризики "затуманення" камер між стеклами. Крім того, первинний герметик на основі поліізобутилену (PIB) може розчинятися волатильним розріджувачем протягом терміну експлуатації склопакету.

Твердість за Шором А та фізичні параметри

Усі випробувані герметики на основі "нового російського полімеру" показують дуже низьку твердість за Шором А під час витримки за температури 23°C та відносної вологості 50%. Було встановлено, що твердість за Шором А приблизно на 10 пунктів нижче за показник герметиків, які відповідають стандарту ISO EN 1279. Крім того, межа міцністі на розрив (міцність герметика) усіх випробуваних герметиків на основі "нового російського полімеру" становить лише біля 50% міцності на розрив, якою характеризуються герметики для склопакетів, сертифіковані відповідно до ISO EN 1279, виготовлені на основі Thioplast G.

Після змішування та витримки була встановлена значна пластичність розтягнення/подовження усіх герметиків для склопакетів на основі "нового російського полімеру". Відповідно до належного розуміння справжнього герметика для склопакетів можна зазначити, що усі випробувані партії герметиків для склопакетів на основі "нового російського полімеру" непридатні для використання у якості конструктивного вторинного герметика при виробництві склопакетів. Усі випробувані герметики для склопакетів надто "м'які" після повного затвердіння.

На основі результатів наших випробувань та через погане і недостатнє затвердіння герметиків, дуже вірогідно, що герметики для склопакетів на основі "нового російського полімеру" протікатимуть та вийдуть з ладу протягом терміну експлуатації готових виробів.

Штучне старіння (старіння під впливом УФ-випромінювання та води відповідно до стандарту EN ISO 1279-4)

(Умови випробувань: Вода та УФ / Видима область спектру / ІЧ випромінювання відповідно до стандарту DIN 53387)

За результатами тестів AkzoNobel встановила на усіх партіях затверділих герметиків для склопакетів на основі "нового російського полімеру" повну відсутність адгезії зі склом після 96 годин штучного старіння під впливом води та УФ / Видима область спектру / ІЧ випромінювання відповідно до стандарту EN ISO 1279-4.


Через такі незадовільні результати тестів (100% втрата адгезії) після закінчення штучного старіння, маємо зазначити, що випробування не було проведено відповідно до стандарту EN ISO 1279-4.

На зрізаних скло-алюмінієвих зразках встановлено повну відсутність адгезії зі склом після 125 годин штучного старіння (під впливом води та УФ / Видима область спектру / ІЧ випромінювання) відповідно до стандарту EN ISO 1279-4.Адгезія – Випробування герметиків на скляній та алюмінієвій поверхнях

(Умови випробувань: 24 годин за температурою 23°C + 24 годин за відносної вологості 100%)

Було встановлено повну відсутність склеювання (100% втрата адгезії) з алюмінієм на затверділих герметиках для склопакетів на основі "нового російського полімеру" після старіння за умов високої вологості (умови: 24 годин за температурою 23°C + 24 годин за відносної вологості 100%.Відповідно до результатів наших випробувань та через незадовільну адгезію герметика для склопакетів на основі "нового російського полімеру", робимо висновок, що дані герметики не відповідають критеріям якісного конструктивного вторинного герметика для склопакетів.

Високотемпературні параметри: Волатильні інгредієнти - "Утворення туману"

(Умови випробувань: аналогічні до EN ISO 1279-6, старіння протягом 4 годин за 90 °C)

Після старіння протягом 4 годин за 90 °C, що достатньо реалістично у випадку склопакетів, які перебувають під прямим сонячним опромінюванням, на всіх герметиках для склопакетів на основі "нового російського полімеру", було виявлено вміст 2.4% органічних волатильних елементів. Волатильні елементи головним чином виготовляються на основі пластифікатора (Ді-бутил-фталат) та такого розріджувача, як 2-бутоксиетил ацетат.


Через надзвичайно високу волатильність та утворення туману внаслідок застосування в склопакетах герметику, використання "нового російського полімеру" в матеріалах для виробництва склопакетів однозначно недопустимо. У порівнянні із цим, волатильні елементи герметиків на основі рідкого полісульфідного полімеру, такого як Thioplast G, становлять лише 0,5%, і головним чином виготовляється на основі води, що входить до складу формули справжніх герметиків для склопакетів (наповнювачі, полімери).

Відповідно до стандарту EN ISO 1279-6, волатильні елементи або утворення туману на герметиках обмежується максимальним значенням 0,7%. Через це, усі випробувані герметики для склопакетів на основі "нового російського полімеру" не відповідають стандарту EN ISO 1279-6.

Через високий вміст волатильних елементів, дуже високим є ризик розчинення первинного герметика на основі поліізобутилену (PIB) у склопакетах (малюнок нижче за текстом). Слід очікувати, що склопакети, ущільнені за допомогою герметиків на основі "нового російського полімеру" протікатимуть через розчинення первинного ущільнювача на основі поліізобутилену (PIB) та вийдуть з ладу протягом терміну експлуатації.Об'ємна усадка

Усі випробувані герметики для склопакетів на основі "нового російського полімеру" виготовляються на основі розріджувача. Після штучного старіння (протягом 28 днів за 60°C) в усіх затверділих герметиках на основі "модифікованого меркаптан (SH-) функціалізованого полімеру” було встановлено значну втрату ваги у розмірі 9,5 вагових відсотків та одночасно значну усадку об'єму у розмірі біля 7,3%. Для прикладу, герметики для склопакетів на основі рідких полісульфідних полімерів, таких як Thioplast G показують стабільний об'єм та вагу (Усадка <0,3%).

Надзвичайна усадка випробовуваних герметиків на основі "нового російського полімеру" призводить до значної напруги та натяжіння в місцях з'єднання герметика/скла та герметика/алюмінієва рамка. Внаслідок цього відбувається остаточна втрата склеювання затверділого герметика зі склом або алюмінієвою рамкою, з подальшим виходом з ладу всього склопакету. Цей процес може тривати протягом терміну експлуатації аж до до повного руйнування склопакету.Високотемпературні параметри: Підвищення твердості за Шором А / розтріскування полімеру (деполімерізація)

Після старіння за температури 80°C, ми встановили підвищення твердості за Шором А на усіх випробуваних герметиках основі "нового російського полімеру" через випаровування розріджувача та міграцію пластифікатора (утворення туману).

Хімічна несумісність пластифікатора DBP з новим російським полімером є дуже вірогідною. За таких же температурних умов, герметики на основі рідких полісульфідних полімерів, таких як "Thioplast G" показують стабільну твердість за Шором А, та хімічну сумісність з використовуваним пластифікатором.Одночасно із підвищенням твердості за Шором А до твердості за Шором D, було встановлено значну втрату ваги - до 3 вагових відсотків.
Крім того, було зафіксовано значну втрату еластичності та підвищення внутрішньої міцності (міцності на розтягнення). Натомість, герметики на основі "Thioplast G" показують стабільну твердість за Шором А, а їхні показники деформації внаслідок напруження залишаються незмінними навіть після старіння за температури 80°C.

Однією з причин значного підвищення твердості за Шором А та зниженої еластичності це високий вміст еластичних елементів. Іншою можливою причини може бути теплове січення перед деполімерзацією полімеру з подальшим утворенням поліуретанових структур.

Через втрату еластичності та підвищення твердості за Шором А, герметики на основі "нового російського полімеру" не виконують функції еластичного ущільнення, передбачені для герметиків для склопакетів. Внаслідок цього, склопакети виходитимуть з ладу протягом терміну експлуатації.Після 4-го дня старіння за температури 100°C, усі випробувані герметики на основі "нового російського полімеру" хімічно розтріскались. Фізичні параметри зразку герметика переходять з твердого стану без відлипання (Твердість за Шором A ~40) до липкого стану. На цьому етапі Твердість за Шором A вже не відзначається, і герметик втрачає всі свої фізичні параметри, потрібні для герметиків для склопакетів. За таких же температурних умов, герметики на основі рідких полісульфідних полімерів, таких як "Thioplast G" показують стабільну твердість за Шором А, та не стають липкими.

Через низьку температурну стабільність герметика на основі "нового російського полімеру", дуже вірогідно, що склопакети, ущільнені за допомогою герметика на основі такого полімеру вийдуть з ладу протягом терміну експлуатації.Висновки

AkzoNobel у цьому документі надає чітке та категоричне попередження учасникам ринку стосовно використання такого виду герметиків на основі "Меркапто поліестеру кінцевої групи / Преполімеру TDI*", або більш загально - "модифікованого меркаптан (SH-) функціалізованого полімеру”, через незадовільні характеристики цього продукту при використанні в якості герметика для склопакетів.

AkzoNobel відхилятиме усі гарантійні вимоги стосовно матеріалів для склопакетів, в яких використовуються герметики на основі "Меркапто поліестеру кінцевої групи / Преполімеру TDI*", або більш загально - "модифікованого меркаптан (SH-) функціалізованого полімеру” або навіть суміші зазначеного преполімеру з Thioplast G.

Всі дані, рекомендації та пропозиції, що містяться в цій Технічній інформації/прес-релізі, отримані на основі випробувань, та несуть інформацію, яка вважається надійною. Проте, саме користувач відповідає за визначення того, чи підходять йому описані тут продукти. Оскільки фактичне використання третіми особами здійснюється не під контролем AkzoNobel Functional Chemicals GmbH, жодна гарантія, пряма чи опосередкована не надається компанією AkzoNobel Functional Chemicals GmbH стосовно наслідків такого використання чи результатів, які будуть отримані. Крім того, AkzoNobel Functional Chemicals GmbH не приймає жодної відповідальності за використання третіми особами продуктів, описаних у цьому документі. Надана у цьому документі інформація не може вважатись такою що повністю відповідає чинному законодавству або підзаконним актам. Жодне положення цього документу не повинне тлумачитись як дозвіл або рекомендація порушити будь-які патентні права. На всі отримані замовлення поширюються стандартні умови продажу компанії-виробника.

Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH
Д-р Волкер Буркхардт [Volker Burkhardt], Служба технічної підтримки клієнтів

Перекладено з англійської мови.

Посилання на завантаження оригінального документу

© Вікно Центр 2016м. Київ, вул. Ялтинська, 10/14
м. Львів, вул. Стрийська, 85а
м. Дніпро, вул. Д.Галицького, 2а

Электронная почта: info@viknocenter.com.ua
Телефон:
+38 (044) 503-08-30
+38 (067) 443-23-49
Впроваджено
VSRT3S1_VILKA